První AI Asistent v email marketingu

Emailkampane.cz nově integrují do svého jádra AI modely od společnosti OpenAI. Náš nový AI Asistent vymyslí perfektní předmět i anotaci e-mailu za vás, a to na základě vámi zadaných klíčových slov.

Předmět a anotaci, které vytvoří během několika okamžiků vychází z modelů predikcí chování a reakcí, a v neposlední řadě bude nabitý účinnými klíčovými slovy.

„Nelamte si hlavu s originálními a optimalizovanými názvy e-mailových kampaní: AI Asistent to vymyslí za vás.​“
Martin Viták (CTO)

Jak to funguje?

AI Asistent u návrhu předmětu a anotace e-mailu funguje velmi jednoduše. Zadáte klíčová slova a zvolíte styl textu, tedy zda má být formální,  prodejní nebo zábavný. Klíčová slova volte taková, která co nevýstižněji vyjadřují obsah vašeho sdělení.

Navržený předmět i anotaci e-mailu můžete následně jedním kliknutím použít. Pokud se vám ale nebude návrh líbit, použijte tlačítko „Navrhnout jiné“ a AI Asistent vám nabídne nové varianty předmětu i anotace.

Proč funkci AI Asistenta využít?

AI Asistent pracuje s daty AI modelu od společnosti OpenAI. Tento model je vyškolen na obrovském množství textových dat, což mu umožňuje se nejen učit, ale i chápat vzorce a trendy v daném jazyce nebo společnosti. Díky tomu dokáže navrhnout vhodný předmět e-mailu, čímž vám ušetří čas a zvýší Open Rate kampaní. Vy navíc budete mít více prostoru se zaměřit na tvorbu samotného obsahu, tedy jen do té doby než vám poskytneme návrhy i v něm…

Líbí se Vám služba Emailkampane.cz?
Sign Up Free