První AI Asistent v email marketingu

Emailkampane.cz nově integrují do svého jádra AI modely od společnosti OpenAI. Náš nový AI Asistent vymyslí perfektní předmět i anotaci e-mailu kompletně za vás, a to na základě obsahu textu vašeho emailu!

Předmět a anotaci, které vytvoří během několika okamžiků vychází z modelů predikcí chování a reakcí, a v neposlední řadě bude nabitý účinnými klíčovými slovy.

„Nelamte si hlavu s originálními a optimalizovanými názvy e-mailových kampaní: AI Asistent to vymyslí za vás.​“
Martin Viták (CTO)

Jak to funguje?

AI Asistent u návrhu předmětu a anotace e-mailu funguje velmi jednoduše. Zvolíte si pouze styl finálního textu, který požadujete, tedy zda má být formální, prodejní nebo zábavný.

Navržený předmět i anotaci e-mailu můžete následně jedním kliknutím použít nebo v něm provádět drobné změny. Pokud se vám ale nebude návrh líbit, použijte tlačítko „Zkusit znovu“ a AI Asistent vám nabídne nové varianty jak pro předmět, tak pro anotaci. Zároveň AI asistent zachovává historii vytvořených výsledků, takže se můžete bezstarostně vracet k předchozím výsledkům.

Proč funkci AI Asistenta využít?

AI Asistent pracuje s daty AI modelu od společnosti OpenAI. Tento model je vyškolen na obrovském množství textových dat, což mu umožňuje se nejen učit, ale i chápat vzorce a trendy v daném jazyce nebo společnosti. Díky tomu dokáže navrhnout vhodný předmět e-mailu, čímž vám ušetří čas a zvýší Open Rate kampaní. Vy navíc budete mít více prostoru se zaměřit na tvorbu samotného obsahu, tedy jen do té doby než vám poskytneme návrhy i v něm…

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.