Partnerský portál je systém odměn pro partnery, kteří nás promují a přivádějí službě Emailkampane.cz nové zákazníky.