Inteligentní rozesílání

Nechte systém rozhodnout, kdy komu poslat e-mail. Emailkampane.cz pro každého příjemce vytváří unikátní model chování, který určí vhodný čas rozeslání vaší e-mailové kampaně, aby dosáhla co nejlepších výsledků.

Dlouho jsme přemýšleli nad tím, že neexistuje přesný algoritmus efektivního rozesílání kampaní. Nelze obecně říci, že nejlepší je poslat e-mailovou kampaň v úterý v 10:00 nebo naopak v neděli v 19:00. Každý člověk, v tomto případě příjemce daného e-mailu, je unikátní. Každý se chová jinak, tráví čas u počítače v různou dobu, jeho harmonogram je odlišný a taktéž jinak čte e-maily za např. hezkého počasí a jinak při počasí, kdy byste ani psa ven nevyhnali.

Posílejte e-maily ve chvíli, kdy jsou jejich příjemci nejlépe naladěni. E-mail, který dorazí ve chvíli, kdy má dotyčný poradu, případně v době kdy spí, nemá ten správný efekt. Nastavte v systému rozsah rozesílání alespoň několik dní (nikoliv jen hodin), aby inteligentní rozesílka měla správný efekt.

Jelikož nelze házet všechny příjemce do stejného pytle, rozhodli jsme se navrhnout systém tvorby modelů chování jednotlivých osob (v našem případě e-mailů) na základě mnoha informací, které díky dnešním možnostem získáváme.

Inteligentní rozesílání – funkce, kterou u žádné naší konkurence nenajdete!

Zjednodušeně řečeno pro každého příjemce vytváříme jeho značně složitý model chování a ochoty si e-mail otevřít, případně v něm kliknout na libovolný odkaz. Na základě velkého množství sbíraných dat počínaje dny a hodinami zobrazení e-mailů, kliknutí, státních svátků a dalších údajů na první pohled i nesouvisejících s e-mail marketingem (např. aktuální počasí či časové pásmo) jsme schopni automaticky doporučit, kdy komu zaslat e-mail, aby jeho efektivita byla co nejvyšší!

Jelikož data postupem času ztrácení vypovídající schopnost, obsahuje algoritmus soustavu vah, kterými je ovlivňována relevance dat s ohledem na jejich stáří či odchylku od průměru uživatele nebo typově podobných modelů. Modely chování jednotlivých osob (e-mailů uložených v systému) nejsou nikterak stálé, v čase se neustále aktualizují, jak systém Emailkampane.cz získává nová aktuální data o daném uživateli.

Aby funkce Inteligentního rozesílání byla pro uživatele nástroje Emailkampane.cz jednoduše použitelná a efektivní, působí její integrace do systému na první pohled velice jednoduše. Před tímto složitým systémem stojí z pohledu uživatele možnost volby mimo standardní rozesílky i rozesílku inteligentní pomocí tlačítka „Použít inteligentní rozesílku“ a to ve 4. kroku tvorby e-mailové kampaně

Po kliknutí na výše uvedené tlačítko nadefinujete:

  1. Kdy a v kolik hodin má rozesílka nejdříve začít
  2. Kdy a v kolik hodin má rozesílka nejpozději skončit

Systém následně sám rozhodne, ve který den a v jaký čas komu jednotlivý e-mail kampaně pošle.

Příklad nastavení Inteligentní rozesílky:
Zahájit rozesílku nejdříve od: Út 18.8.2015 7:30
Dokončit rozesílku nejpozději do: Pá 21.8.2015 12:00

Tato funkce, stejně jako ostatní naše funkce, není nijak zpoplatněna. Mohou ji tak využívat všichni naši zákazníci a to včetně těch ve zkušebním období.

Přihlaste se do systému a vyzkoušejte naši novou funkci Inteligentního rozesílání a zefektivněte Vaše e-mailové kampaně.

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.