Rozšířené možnosti automatických kampaní

Automatické kampaně vám šetří čas i peníze. Sami reagují na předem dané podněty a oslovují vaše klienty zcela samostatně a bez vašeho zásahu. Všechny výhody popisujeme v naše článku zde.

U automatických kampaní reagujících na hodnotu atributu můžete využívat nové funkce, které pracují s aktuálním datem a časem. Postup je stejný, jako jste zvyklý – u automatické kampaně vyberete atribut kontaktu, ve kterém máte datum uložené, vyberete operátor (v případě práce s datem nedoporučujeme používat operátor „rovná se“ – v tomto případě se porovnávají i přesné sekundy a nemusí tak dojít ke shodě) a do hodnoty napíšete DATE(). Při vři vyhodnocování automatické kampaně se takovýto atribut nahradí aktuálním datem a časem ve formátu YYYY-MM-DD HH:MM:SS (YYYY = rok, MM = měsíc, DD = den, HH= hodina, MM=minuta, SS=sekunda – vždy na dvě místa).

K čemu je to dobré?

Tuto možnost využijete hlavně ve chvíli, kdy chcete e-maily zasílat klientům v různé časy. Budete mít např. p. Nováka a chcete mu kampaň odeslat právě 15.1.2019 ve 20:00. Do volitelného atributu tak vepíšete hodnotu 2019-01-15 20:00:00 a automatickou kampaň nastavíte tak, že daný atribut bude sledovat s operátorem „je větší než“ a hodnotou DATE(). Ve chvíli, kdy daný datum a čas nastane, dojde k aktivaci automatické kampaně.

Rozšířené možnosti

Funkci DATE() ale můžete přidat i další parametry, např. DATE(-1 day)DATE(+2 days)DATE(+1 week)DATE(-1 hour)DATE(+1 day +4 hours) atd. Toto se může hodit, pokud chcete klienta oslovit před zadaným datem nebo naopak po něm. Danou funkci můžete samozřejmě kombinovat s dalšími podmínkami, např. jméno = Jan apod.

Chcete vědět více?

Potřebujete více informací? Potřebujete pomoct s konkrétní kampaní nebo celým e-mail marketingem? Obraťte se na nás a rádi s vámi probereme všechny možnosti. Máme mnohaleté zkušenosti s konkrétními oblastmi i celkovým pojetím. Kontaktujte nás!

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.