Trackovací certifikát

S ohledem na stále se zpřísňující bezpečnostní standardy internetové komunikace bude od 1. ledna 2021 služba „Trackovací doména“ zrušena a nahrazena novou službou „Trackovací certifikát“.

Tuto změnu si vynucuje nový standard HTTPS přesměrování (HSTS – více informací např. zde), který budou používat všechny prohlížeče na jádru Chromium a s ohledem na doporučení W3C konsorcia se předpokládá podpora i ostatních prohlížečů a e-mailových klientů.
Nově již nebude možné přesměrovávat URL adresy na úrovni DNS záznamů bez patřičného certifikátu.

Proto měníme výše uvedenou službu a rozšiřujeme jí o pořízení platného certifikátu a jeho správu. V ceně služby bude i nastavení pro konkrétní zákaznickou doménu. Vzhledem k tomu, že certifikát je nutné pořídit vždy minimálně na 1 rok a stejně tak ho i prodloužit a nastavit, jsme nuceni toto promítnout do ceny služby.

Trackovací certifikát (dříve Trackovací neboli sledovací doména) je služba využívající určitou doménu pro všechny odkazy z Vaší konkrétní kampaně směřující na servery poskytovatele e-mail marketingových služeb (odkazy na online verzi, odhlašovací stránku a všechny odkazy v obsahu e-mailu).

Tato služba zvyšuje důvěryhodnost Vaší e-mailové kampaně tím, že doplňuje název Vaší společnosti i do systémově generovaných odkazů. Příjemce tak získá větší jistotu, že se nejedná o tolik rozšířený phishing a nebojí se kliknout na odkaz. Zajištění trackovacího certifikátu tak může mít vliv na vyšší CTR (click-through-rate = prokliky jednotlivých odkazů) a celkovou úspěšnost kampaně.

Více informací o výhodách Trackovacího certifikátu naleznete zde.

V rámci služby obdržíte:

  • Pořízení vlastního certifikátu a jeho aktivace (při prodloužení pak obnova certifikátu vč. administrativy)
  • Nastavení trackovací domény vč. certifikační služby
  • Kompletní roční provoz služby

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.