Vylepšený Trackovací certifikát

Služba nazvaná Trackovací certifikát (dříve známá jako Trackovací nebo Sledovací doména) umožňuje použití určité domény pro veškeré odkazy z Vaší konkrétní kampaně, které směřují na servery poskytovatele email marketingových služeb, včetně odkazů na online verzi, odhlašovací stránku a všechny odkazy v obsahu emailu.

Tento nástroj zvyšuje důvěryhodnost Vaší e-mailové kampaně tím, že doplňuje název Vaší společnosti i do systémově generovaných odkazů. Příjemce tak získává větší jistotu, že odkazy nevedou na stránky zaměřené na phishing a nebojí se na odkaz kliknout. Získání trackovacího certifikátu tak může pozitivně ovlivnit CTR (prokliky jednotlivých odkazů) a celkovou úspěšnost kampaně.

Nově trackovací certifikát aplikujeme i na načítání obrázků v emailu. Když si někdo zobrazí zdroj emailu, URL adresy obrázků jsou už nahrazeny trackovacím certifikátem daného klienta, včetně HTTPS.

Službu „Trackovací certifikát“ lze objednat vždy na 1 rok za cenu 4 990,- Kč bez DPH.

V ceně služby je obsaženo:

  • Pořízení vlastního certifikátu a jeho aktivace (při prodloužení pak obnova certifikátu vč. administrativy)
  • Nastavení trackovací domény vč. certifikační služby
  • Kompletní roční provoz služby

Hlavní důvody proč si nastavit vlastní trackovací certifikát

Tvorba vlastní reputace domény

Díky nastavenému vlastnímu trackovacímu certifikátu si vytváříte jeho reputaci zcela sami (svou e-mailovou komunikací) a tak není závislá na rozesílání hromadných sdělení ostatních uživatelů služby.

Zvýšení důvěryhodnosti pro příjemce

Může se stát, že někteří příjemci e-mailu při najetí na odkaz v e-mailu zpozorní, pokud uvidí odlišnou URL adresu v odkazu od té, kterou očekávali. Pokud však všechny URL adresy v e-mailu budou začínat na  „https://click.vasedomena.cz/…“ (přičemž bude zachováno sledování chování příjemce), budou jeho obavy rozptýleny a bez zaváhání na odkaz klikne.

Image a korporátní směrnice

Vyžaduje-li to Vaše korporátní směrnice, či chcete maximálně budovat image značky, aby téměř vše neslo její název, jsme na to připraveni. Nastavení vlastního trackovacího certifikátu jsme schopni provést v rámci 1 pracovního dne.

Předcházení dotazům na sdílení osobních údajů (na základě GDPR regulace)

Skrýt poskytovatele email marketingu tak, aby se systém tvářil jako vaše interní řešení je v neposlední řadě důležité i z hlediska legislativy vycházející z regulace GDPR. Pokud by příjemce emailu nabyl dojmu, že jeho osobní data sdílíte s nějakou třetí stranou (jiným subjektem), může vznést požadavek na poskytnutí informací, jaké osobní údaje o něm schraňujete, jak dlouho, v jakém rozsahu a s kým vším je sdílíte. Těmto dotazům je vhodné z ryze praktických důvodů předejít a ušetřit tak společnosti nemalé náklady, čemuž dopomůže nastavení vlastního trackovacího certifikátu, čímž maximálně skryjete Vašeho poskytovatele email marketingové služby.

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.