Popřejte jednoduše klientům k svátku či narozeninám

V dnešní době již s automatizací marketingových e-mailů není problém. Automatické kampaně šetří čas a pracují vlastně za vás, sami reagují na předem stanovené podněty a oslovují vaše klienty samostatně bez vašeho zásahu. Takovým podnětem můžou být například zákazníkovy narozeniny či svátek. Stačí znát jméno a datum narození klientů, nastavit kampaň a nechat systém rozesílat přání za vás. Navíc speciální dárky či marketingové akce k narozeninám a svátkům klientů jsou již běžným arzenálem většiny společností pracujících s daty svých zákazníků. Automatizaci lze samozřejmě využít pro mnoho účelů – podrobnější informace naleznete zde.

Jak zjistit, kdy má klient svátek či narozeniny? Většina obchodníků k tomu používá údaje o klientovi z jeho registrace do věrnostního programu, pokud obsahuje pole pro vyplnění jména či data narození. Lze je také obdobně zjistit z předešlého nákupu nebo při další komunikaci s klientem.

Formáty zadávání dat narození či svátků

Když budete získávat data o narozeninách či svátcích vašich klientů, můžete se setkat s různými formáty, jak je klienti uvádějí. Mezi běžné formáty, které podporujeme patří:

  • DD. MM.
  • DD. MM. + rok
  • D. M.
  • D. M. + rok
  • DD-MM
  • DD-MM + rok
  • D-M
  • D-M + rok

Aby vaše automatické kampaně fungovaly správně, je důležité mít jednotný formát dat ve vašem systému. Pokud je to možné, doporučujeme klientům nastavit jednotný způsob zadávání data, abyste měli co největší přehlednost a minimalizovali potenciální chyby.

 

Proč takové kampaně vůbec dělat?

Personalizovaná kampaň na narozeniny či svátek působí na klienty jako mnohem lepší důvod k nákupu než většina ostatních e-mailových kampaní. Tento druh kampaní dosahuje až čtyřnásobně lepších výsledků, než je tomu u běžných kampaní dané společnosti. Samozřejmě velikost benefitu a adresnost narozeninové či sváteční nabídky může ve výsledku také sehrát svou roli, i tak se ale opakovaně potvrzuje, že tento druh nabídky na lidi prostě funguje. Navíc vhodným přáním své klienty jistě potěšíte.

easy editor

Které kampaně jsou efektivnější?

Je důležité vzít na vědomí, že rozložení narozenin Čechů v rámci kalendářního roku je víceméně rovnoměrné. Narozeniny musíme mít v některý z kalendářních dnů v roce všichni. U svátků ovšem neplatí ani rovnoměrné rozložení, ani fakt, že jsou všechna jména zákazníků obsažena v českém kalendáři. Sváteční kampaň nedostane určitá část vašich klientů a je s tím třeba počítat.

Ta nejpopulárnější jména dosahují až 20x vyšší četnosti, než je průměr připadající na jeden kalendářní den. Červen coby nejsilnější měsíc v tomto ohledu tvoří v objemu klientů, kteří mají v daném měsíci svátek až trojnásobek května nebo října, a to už samozřejmě není zanedbatelný rozdíl. Když si uvědomíte, že kalendářní měsíc má přibližně 30 dní, tak některé dny dokážou mít efekt téměř celého měsíce. Říkáte si: „No a co?“. Jenže ono to má pro marketing poměrně významné důsledky. Pokud například nabízíte k sváteční kampani dárek či slevu, tak trojnásobně vyšší hodnota v jednom měsíci oproti jinému bude znatelná.

Na rozdíl od narozeninových akcí, které mohou přinášet relativně stabilní výsledek v průběhu celého roku, sváteční kampaně budou třeba v takovém lednu nebo květnu citelně slabší. Je tedy potřeba vědět předem, že přínosy kampaně nebudou zkrátka v některých měsících tak silné.

Moderní přání s Emailkampane.cz

Víme, že přání k svátku či narozeninám je třeba vytěžit skutečně efektivně. Stejná příležitost se totiž neopakuje častěji než jednou za rok. Svému zákazníkovi tak můžete jednoduše popřát, zaslat mu slevový voucher, připomenout se a potěšit ho. Služba umožňuje plně automaticky posílat přání k svátku podle českého, slovenského a polského kalendáře. Vytvoření je stejně jednoduché jako u běžné kampaně.

Specialitou je pak kalendář psích jmen určený především pro prodejce psích potřeb nebo prostě pro milovníky psích mazlíčků. Více informací o možnostech automatických kampaní naleznete zde.

Chcete vědět více?

Potřebujete více informací? Potřebujete pomoct s konkrétní kampaní nebo celým e-mail marketingem? Obraťte se na nás a rádi s vámi probereme všechny možnosti. Máme mnohaleté zkušenosti s konkrétními oblastmi i celkovým pojetím. Kontaktujte nás!

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.