Práce s atributy a zástupnými znaky

Služba Emailkampane.cz podporuje tvorbu personalizovaných e-mailů pomocí práce s atributy kontaktů a zástupnými znaky (tzv. wildcards). Kromě standardních atributů pro jméno, příjmení, jejich varianty ve vokativu, které umožňují personalizovat oslovení pro každého příjemce, je možné vytvářet a spravovat atributy vlastní a tvořit tak i celý unikátní obsah pro každého příjemce.

Co je to atribut kontaktu?

Atribut kontaktu je vlastnost, která danému kontaktu náleží. Kontakt je jednoznačně identifikován e-mailovou adresou, ale k tomuto údaji lze doplnit ještě jméno, příjmení, datum narození, adresu, jméno psa apod. – toto všechno jsou atributy kontaktu.

Atribut je tedy pole v databázi obsahující unikátní hodnotu pro konkrétní kontakt.

Pokud bychom například chtěli u našich kontaktů evidovat jméno jejich psa, pak bychom založili atribut „jméno psa“ – systém by automaticky vygeneroval atribut se systémovým názvem „jmeno-psa“ (důvod si vysvětlíme dále) a my bychom mohli u každého kontaktu evidovat jméno domácího mazlíčka – tj. náš seznam kontaktů by pak mohl vypadat např. následovně:

e-mail jmeno prijmeni jmeno-psa
honza@emaij.cz Honza Veselý Alík
katka@centrun.cz Katka Štastná Hafík

Jak lze atributy přidávat a upravovat?

Atributy lze spravovat na kartě Kontakty v záložce Nastavení atributů.

Systém obsahuje základní atributy, které nelze smazat, ostatní atributy si může uživatel založit a spravovat dle svého uvážení. Atributů je možné mít neomezeně mnoho. Atributy označené zeleným zatržítkem se pak zobrazí u všech kontaktů napříč všemi kontakt listy.

Systém automaticky předvyplní hodnotu v poli „Název pro import“, kterou však můžete změnit.

Tato hodnota je důležitá, protože:

  • Tímto názvem identifikujete sloupec v importním .csv souboru (můžete importovat hodnoty hromadně)
  • Při použití XML API právě tato hodnota určuje, pole pro plnění dat
  • Tento název v kombinaci se znaky PROCENTO bude tvořit název zástupného znaku (wildcard) – v našem případě by to bylo %dynamicky-atribut%

Jak pracovat s atributy v kampani?

vlastními atributy se pak pracuje ve druhé kroku kampaně stejně jako s přednastavenými atributy. Založením atributy v databázi se založí i položka v rozbalovací roletce editoru (viz obrázek) – kliknutím na položku, pak vložíte zástupný znak na požadované místo.

Zástupné znaky můžete použít v polích „Předmět e-mailu“, „Oslovení“ a „Jméno odesílatele“ – do těchto polí je ale nutné vložit zástupný znak ručně – tj. zapsat, nebo přes metody copy&paste.

Zástupné znaky můžete použít i v plain-text verzi e-mailu.

Jak otestovat, že se příjemcům zobrazí správné hodnoty?

Díky funkci „Náhled kampaně z pohledu příjemce“ (mail preview) to není problém. Ve čtvrtém kroku kampaně funkci naleznete v sekci „Kontrola“ a pomocí šipek si projděte maily tak, jak budou vypadat pro jednotlivé příjemce.

Chcete vědět více?

Potřebujete více informací? Potřebujete pomoct s konkrétní kampaní nebo celým e-mail marketingem? Obraťte se na nás a rádi s vámi probereme všechny možnosti. Máme mnohaleté zkušenosti s konkrétními oblastmi i celkovým pojetím. Kontaktujte nás!

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.