Míra aktivity příjemců

Emailkampane.cz se pyšní novou funkcionalitou, která vás vizuálně přehledným způsobem informuje o tom, jak jsou vaše kontakty aktivní v reagování na e-mailové newslettery, které jim zasíláte. Tzv. engagement score jednotlivých příjemců je vyjádřeno na škále 1-5 hvězdiček, které symbolizují aktivitu daného příjemce (1 = nejnižší, 5 = nejvyšší). S novinkou se můžete seznámit třeba ihned, stačí si v administraci otevřít složku Kontakty, kde jsou už nyní k vidění hvězdičky u jednotlivých e-mailových adres.

Princip fungování tohoto praktického ukazatele je poměrně jednoduchý. Na začátku služba automaticky ohodnotí všechny příjemce na základě jejich historického chování. Při výpočtu hodnocení se zohledňuje míra zobrazení zpráv a kliknutí na vložené odkazy (jak unikátní, tak vícenásobné), označení zprávy jako SPAM a odhlášení z odběru.

Za pozitivní interakce (např. zobrazení, kliknutí) jsou v hodnocení udělovány plusové body a za negativní (např. odhlášení, označení jako spam) naopak mínusové. Hodnocení pochopitelně nemůže klient měnit, je počítáno automaticky a zcela objektivně. Takto vypočtené počáteční online skóre se postupem času mění, pokud zároveň dochází ke změnám v chování uživatelů. To je pochopitelně nezbytné k tomu, aby hodnocení vždy reflektovalo aktuální stav a ne pouze historicky naměřené údaje, které už dávno nemusejí být platné.

Říkáte si, k čemu je vlastně takové hodnocení dobré? Odpověď je prostá. Můžete díky němu daleko lépe vyhodnocovat obchodní potenciál svých kampaní, a to ještě předtím, než ji vůbec spustíte. Pokud totiž pošlete kampaň na mailing list s vyšším průměrným engagement score, je vysoce pravděpodobné, že vám to přinese i více žádaných reakcí u koncových příjemců, resp. leadů. 

Podle hodnocení můžete filtrovat, třídit, rozesílat kampaně, vytvářet nové kontakt listy atd. V detailu každého kontakt listu vidíte statistiku rozložení skóre pro daný kontakt list. Obecně lze říci, že segmentace příjemců je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro efektivní komunikaci se zákazníky a zvyšování ROI (návratnosti investic) e-mailových kampaní.

Co počet hvězdiček v praxi znamená?

kontakt si pravidelně zobrazuje e-maily, kliká na odkazy

často zobrazuje e-maily, kliká na odkazy, ale není to pravidlem

aktivní, ale e-mail si zobrazí nebo klikne jen někdy

nový kontakt

dlouhodobě nezobrazuje e-maily a nekliká, či je odhlášený z odběru

Individuální nastavení

V případě, že byste měli zájem o individuální nastavení engagement score, kontaktujte nás.

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.