Nechodí vám interní e-maily? Víme, co s tím!

Microsoft 365 Mail flow rule pro Emailkampane.cz

Možná jste již narazili na problémy s doručitelností při používání služby Emailkampane.cz. Pro hromadné e-mailové rozesílky uživatelům, kteří mají své mailboxy na O365 / MS365 se vyskytuje následující problém.
Kampaně, které si posíláte tzv. v režimu „sami na sebe“, při použití stejné domény pro odesílatele a příjemce e-mailu, interní či transakční e-mailing, jsou odmítnuty přijímacím serverem bez jakékoliv chybové zprávy.

Příklad: Klient tvoří kampaň, kterou chce odeslat z adresy kampan@mojedomena.cz a posílá si testovací e-mail na svou pracovní adresu user1@mojedomena.cz.

Příčina:
O365/MS365 je ve výchozím stavu nastaven tak, aby veškeré e-mailové zprávy posílané ze stejné domény odmítal jako „neautorizované“.

Řešení:
Nastavit tzv. Mail flow rule, které povolí přesně definovanou externí infrastrukturu jako autorizovanou. Po tomto nastavení jsou zprávy řádně doručovány. Toto Mail flow (transport) rule je pravidlo, které se nastaví na úrovni správy Exchange s admin právy a zamezí tak problémům s doručitelností e-mail marketingových kampaní.

Návod jak postupovat při nastavení Mail flow rule

 1. Přihlaste se do svého účtu na https://portal.office.com. Použijte účet s administrátorským oprávněním pro správu Exchange. Nepoužívejte anonymní režim prohlížeče, který neukládá cookies, neboť Exchange centrum tento režim nepodporuje.
 2. V levém sloupci ovládacího centra klikněte na „Zobrazit vše“.

  Zobrazit vše

 3. Vyberte „Exchange“.

  Exchange

 4. Klikněte na rozbalovací nabídku u položky „Mail Flow“.

  Mail Flow

 5. Klikněte na „Rules“.

  Rules

 6. Klikněte na Symbol „+“ pro přidání nového pravidla a v rozbalovací roletce vyberte položku „Vynechat filtrování spamu…“

  Vynechat filtrování spamu…

 7. V novém pop-up okně vyplňte název nového pravidla – např. Emailkampane.cz (název slouží pro vaší lepší orientaci). V dalším poli vyberte volbu „Odesílatel“ a následně „IP odpovídá některé z těchto adres“.

  Nové pravidlo

 8. Vyskočí další automatické modal okno s formulářem, zde vyplňte hodnotu5.182.148.0/22
  a klikněte na symbol „+“, kterým vložíte hodnotu do seznamu. Následně klikněte na „OK“.

  IP adresy

 9. V další části formuláře s nadpisem „*Udělat toto…“ vyberte volbu: „Upravit vlastnosti zprávy…“ a dále pak „nastavit pravděpodobnost spamu“.

  Upravit vlastnosti zprávy

 10. Vyskočí další automatické modal okno s nadpisem „zadat pravděpodobnost spamu“, zde vyberte volbu „Vynechat filtrování spamu“.

  Vynechat filtrování spamu

 11. V další části zaškrtněte „Auditovat toto pravidlo s úrovní závažnosti“ a nastavte hodnotu na „Nízká“.

  Auditovat toto pravidlo

 12. Klikněte na „Uložit“

Gratulujeme, nastavení je hotovo!

Problémy s doručitelností vaší interní komunikace jsou minulostí.

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.