DNS Pack: Vlastní reputace a vyšší doručitelnost

V dnešní době je klíčové mít účinný a spolehlivý způsob, jak komunikovat se zákazníky a potenciálními klienty. Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak toho dosáhnout, je prostřednictvím email marketingu. Pokud však chcete zajistit, že Vaše e-maily budou doručeny do primární složky doručené pošty a přečte si je tak co nejvíce příjemců, je vhodné mít služby adekvátně nastaveny. Dvě důležité nadstandardní služby, které vám mohou pomoci dosáhnout úspěchu v email marketingu, jsou Trackovací certifikát a Doménový soulad (tzv. DNS pack).

1. Trackovací certifikát

Umožňuje sledovat, jak se vaše emaily chovají po odeslání. Sledování otevření a kliknutí na odkazy v emailech vám umožní posoudit úspěšnost vašich kampaní a zlepšit budoucí emailové marketingové strategie.

Trackovací certifikát
Na rámec toho všechny odkazy v kampaní obsahují Vaši vlastní doménu odesílatele vč. HTTPS protokolu (zakoupeného a nainstalovaného SSL certifikátu pro Vaši doménu na našich serverech), což značně zvyšuje úspěšnost kampaní, Vaši reputaci jak v očích příjemce, tak i přijímacích serverů a jejich anti-spamových filtrů. Více o trackovacím certifikátu

2. Doménový soulad

Standardně je pro odesílání emailů v rámci email marketingu využívána sdílená doména daného poskytovatele služby, která je skrytá, a viditelná odesílací doména (např. @vasefirma.cz) je tak od ní odlišná. Tento doménový nesoulad je jednou z indicií, dle kterých emailové servery rozpoznávají hromadnou komunikaci a přistupují tak mnohem přísněji při posuzování, kam daný email příjemci zařadit. Nad rámec výše uvedené skutečnosti nemůžete ani sami ovlivňovat reputaci této sdílené domény, která je vytvářena společným chováním všech jejích uživatelů.

Doménový soulad
Doménový soulad je nadstandardní službou, kdy je možné tento nesoulad narovnat a pro rozesílání emailových kampaní využívat doménu vlastní a u ní si i budovat vlastní reputaci. V situaci, kdy doména odesílatele, kterou vidí příjemce emailu je shodná se skutečnou rozesílací doménou, dojde k tzv. doménovému souladu. Emailová kampaň pak snadněji prochází skrze síť spam filtrů.
Více o doménovém souladu

Co mi DNS Pack přinese?

Vyšší doručitelnost
Vyšší Open-Rate i Click-Rate
Nárůst ROI email marketingové komunikace
Doručitelnost především do Primární složky
Vyšší důvěryhodnost u přijímacích serverů
Vyšší důvěryhodnost u příjemců emailů
Budování vlastní lepší reputace odesílatele
Soulad viditelné a fyzické odesílací domény

Chcete se dozvědět více?

Potřebujete více informací? Potřebujete pomoct s konkrétní kampaní nebo celým email marketingem? Obraťte se na nás! Rádi s vámi probereme všechny možnosti. Jsme profesionálové v našem oboru s více jak 10 lety zkušeností.

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.