Co lze vyčíst ze statistik?

Odeslat kampaň je jedna věc, efektivně pracovat s výsledky statistik, pak věc druhá… a možná o to důležitější, protože právě v datech se skrývá největší síla. Správnou interpretací statistik lze docílit mnohem vyšší efektivity celého e-mail marketingu.

Ke každé odeslané kampani se automaticky generují tzv. globální statistiky, které poskytují souhrnná data o výsledcích dané kampaně a představují tak základní manažerský přehled. Obecně lze sledovat tzv. pozitivní cestu e-mailu, nebo tzv. negativní cestu e-mailu.

Pozitivní cesta e-mailu se skládá z kroků:

V tomto případě sledujeme zejména parametry:

 • Open rate – % otevřených e-mailů příjemcem z celkového počtu odeslaných e-mailů. Zároveň rozlišujeme celkové a unikátní hodnoty
 • CTR (Click-rate) – % prokliků na odkazy v e-mailech z celkového počtu odeslaných e-mailů.
  Zároveň i zde rozlišujeme celkové a unikátní hodnoty
 • Unikátní hodnoty – zohledňují úkon příjemce pouze jednou – lze z nich tedy vyčíst přesný počet příjemců, kteří si e-mail přečetli, nebo klikli na odkaz
 • Celkové hodnoty – sledují celkové trendy v chování příjemců, jsou podstatné pro zjištění, zda newsletter zaujal více než jednou – tj. zohledňují opakované chování příjemců

Jak úspěšně vytěžit pozitivní cestu e-mailu? Zkuste např. Follow-up seznam.

Negativní cesta se pak větví podle typu problému:

V tomto případě je nutné analyzovat důvod nedoručení, nejčastěji se jedná o:

 1. Hard bounce – např.: doména/schránka neexistuje – takový e-mail je vhodné vyřadit z databáze (Emailkampane.cz ho pro vás automaticky deaktivují ze všech dalších rozesílek, abyste nedostali negativní scóre)
 2. Soft bounce – např.: schránka je plná – v takovém případě nezbývá než počkat, až se schránka uvolní
 3. Zásah antispamu / antiviru – Zde se nejčastěji jedná o hodnocení obsahu e-mailu, nebo chování skupiny příjemců v rámci freemailu. Pro více informací si přečtěte:
  1. Specifika složky SPAM na Seznam.cz
  2. AntiSpam politika Seznam.cz
  3. AntiSpam politika Centrum.cz
  4. AntiSpam politika Gmail.com

Zároveň doporučujeme zkontrolovat SPF záznam.

V tomto případě zkuste:

 1. Ověřit, že e-mail nezůstal ve složce hromadné apod.
 2. Zkontrolujte, že předmět e-mailu je dostatečně výstižný
 3. Přesvědčte se, že e-mail je poutavý i bez obrázků.

V tomto případě zkuste:

 1. Zkontrolujte, že předmět e-mailu je dostatečně výstižný
 2. Přesvědčte se, že e-mail je poutavý i bez obrázků.

V tomto případě zkuste:

 1. Zkontrolujte, že předmět e-mailu je dostatečně výstižný
 2. Přesvědčte se, že e-mail je poutavý i bez obrázků.
 3. Ověřte, že adresát je stále aktuální
 4. Prověřte důvod odhlášení!

Věděli jste…

Proč nezobrazujeme počet doručených, nýbrž počet nedoručených e-mailů? Protože hrajeme fér a zobrazujeme pouze data, která máme potvrzená. Doručení e-mailu se dá ověřit pouze tak, že server příjemce odešle pozitivní zprávu o přijetí e-mailu zpět anebo uživatel potvrdí doručení nějakým svým úkonem. Server často pozitivní zprávu zpět nepošle a my tak musíme čekat na úkon příjemce.

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.