Práce s přílohami

Ačkoliv to pro obchodní sdělení nebývá typické, občas se vyskytne potřeba rozeslat e-mailovou kampaň s přílohou. Podívejte se na možnosti a omezení takové kampaně.

 • Pomocí nástroje Emailkampane.cz můžete odeslat kampaň s přílohami o celkové velikosti 10MB, přičemž každý soubor může mít maximálně 2MB
 • Systém rozlišuje pořadí nahrání příloh a v tomto pořadí je zobrazuje příjemci (pozor, někteří příjemci toto chování nemusí plně podporovat)
 • Při nahrání souboru je automaticky kontrolován typ souboru a pokud patří mezi nepovolené, systém ho neumožní vložit. Mezi nepovolené patří veškeré aktivní soubory, které by mohli obsahovat viry, nebo jiný škodlivý kód. I pokud bychom povolili nahrát takový soubor, příjemce by ho stejně neakceptoval
 • Systém Emailkampane.cz je obecně nastaven tak, aby splňoval kritéria většiny freemail providerů
 • Nastavení příloh můžete spravovat ve třetím kroku kampaně a je možné ho měnit do doby zahájení odesílání kampaně
 • Všechny přílohy se nejprve nahrávají na zabezpečené úložiště, odkud se distribuují jednotlivým příjemcům – toto řešení nijak nezatěžuje vaší podnikovou infrastrukturu

Obecná omezení příloh – Při odesílání kampaní s přílohou je nutné si uvědomit následující omezení:

 • Odeslání e-mailu s regulérní přílohou může u některých příjemců snížit spam-score, ale zase může znamenat zpomalení doručení e-mailu, protože se přenáší větší objem dat a zároveň probíhá důslednější antivirová kontrola
 • Přílohy, které se přenášejí ve formátu Base-64 způsobují celkové zvětšení e-mailu o cca jednu třetinu – tj. při využití všech limitů na maximum se může stát, že někteří příjemci se striktní politikou takový e-mail nepřijmou
 • Zobrazení příloh není možné trackovat
 • Emailkampane.cz nijak nemodifikují přílohy ani odkazy v nich obsažené – tj. např. odkazy v PDF je nutné nastavit ručně (stejně jako u všech ostatních providerů)
 • PDF přílohy se u většiny klientů zobrazují rovnou v prohlížeči, který je načítá postupně – toto chování má za důsledek kromě často chybného zobrazení obsahu PDF i zkreslování statistik kampaně a nelze ho legitimně technicky odstranit. Z tohoto důvodu doporučujeme publikovat PDF on-line a zasílat pouze odkaz!

I na straně příjemců existuje celá řada omezení, které je nutné respektovat – následující výčet přináší přehled nejdůležitějších z nich:

 • Seznam.cz – při odesílání podporuje max. velikost e-mailu 13MB a přílohy pak pouze 9MB – obdobně se chová k přijatým zprávám – více na napoveda.seznam.cz
 • Gmail.com – max. 25MB + blokace následujících typů souborů.ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, .ins, .isp, .jar, .jse, .lib, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh – více na support.google.com
 • Active 24 – max. 50MB na celou zprávu! – více v nápovědě
 • Office 365 – max. 50MB na celou zprávu – pozor! Při off-line synchronizaci dochází k prodlevě doručení

Obecné informace o přílohách e-mailů naleznete také na Wikipedii.

Chcete vědět více?

Potřebujete více informací? Potřebujete pomoct s konkrétní kampaní nebo celým e-mail marketingem? Obraťte se na nás a rádi s vámi probereme všechny možnosti. Máme mnohaleté zkušenosti s konkrétními oblastmi i celkovým pojetím. Kontaktujte nás!

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.