Jak sbírat kontakty pro e-mail marketing?

Kontakty, kontakty a zase kontakty… V dnešní době jsou kontakty na ty správné lidi a firmy k nezaplacení. Někdy je jejich opatření jednoduché (např. zakoupení databáze od specializované firmy), nicméně jejich použití může přinášet značná rizika a úskalí.

E-mail marketing jakožto e-mailová komunikace se mmj. řídí Zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který upravuje nakládání s kontakty a jasně stanovuje, za jakých podmínek můžete danému kontaktu zaslat obchodní sdělení.

Podmínky pro možnost zaslání obchodního sdělení jsou dvě:

  1. buď jste s daným kontaktem v obchodním vztahu (nebo jste v minulosti byli),
  2. nebo Vám daná osoba či společnost udělila souhlas se zasíláním obchodních sdělení na blíže specifikovanou e-mailovou adresu

* V obou případech platí podmínka, že Vám daný kontkat od té doby nevyslovil nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení

Nicméně pokud chcete oslovit nové potencionální klienty, máte v tuto chvíli možnosti omezené. Ale nevěšte hlavu, i pro Vás máme několik doporučení!

1. Přihlašovací formulář k odběru newsletterů

Všem klientům doporučujeme si hned v úvodu realizace e-mail marketingu vložit na webové stránky formulář pro přihlášení k odběru newsletterů (obchodních sdělení). Toto je nejsnažší a základní způsob, jak sbírat nové kontakty s min. náklady. Stačí si pouze v systému Emailkampane.cz v sekci Můj účet vytvořit nový přihlašovací formulář a umístit jej na své stránky (grafické úpravy jsou samozřejmě možné). Poté se již o nic nemusíte starat, kontakty se Vám přidávají pod Váš účet zcela automaticky.

2. Propojení vašich formulářů na webu s Emailkampane.cz skrze API

Máte-li na webu nebo vašem e-shopu jakékoliv formuláře, tj. kontaktní formulář, objednávkový či poptávkový formulář a jiné, doporučujeme Vám skrze naše jednoduché API, automaticky vkládat všechny e-maily z těchto formulářů pod Váš účet u Emailkampane.cz.

Je to jednoduché, v sekci Kontakty pod záložkou API vygenerujte požadovaný API příkaz (např. přidání kontaktu) a předejte jej vašemu správci webu s informací, aby jej zakomponoval do jednotlivých formulářů nebo objednávkového procesu na vašem webu. Automaticky a bez vědomí uživatele se Vám budou přidávat veškeré zadané e-mailové adresy i pod účet v systému Emailkampane.cz. Zároveň doporučujeme u formulářů nebo v obchodních podmínkách e-shopu uvést, že Vám klient uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

3. Skrze partnerství pořádané akce, semináře aj.

Pokud pořádáte nebo spolupořádáte nějakou akci, případně seminář pro větší počet účastníků, vložte do podmínek účasti větu, že Vám, případně i partnerům akce, účastník uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Získáte tak souhlas se zasílám obchodníchsdělení od účastníka, kterého zajímá vaše nebo podobná oblast podnikání a je pro Vás cenným kontaktem.

Zároveň se mu můžete po akci skrze zaslání obchodního sdělení připomenout s „výhodnou nabídkou“ nebo nějakou pozorností, kterou jistě ocení a vytvoří si o Vás dobré mínění, případně Vás doporučí dále.

Stejně tak to platí i u webových portálů a diskusních fór. Tato místa na webu jsou plná většinou oborově zaměřených lidí. Je jen na Vás si najít ten správný portál, stát se jeho partnerem a zajistit si práva zasílat obchodní sdělení na členy portálu nebo diskusního fóra (např. přes podmínky provozovatele).

4. Vyhlášení soutěže

Vyhlašte nějakou zajímavou soutěž! Takovou, která bude pro lidi zajímavá a budou si jí přeposílat. Soutěže jsou jednou z možností, jak nejrychleji a za relativně malé náklady posbírat velké množství kontaktů při splnění zákonných podmínek.

Zároveň při registraci do soutěže můžete od účastníka získat mnoho dalších důležitých údajů, se kterými můžete při plánování svých kampaní pracovat. Nezapomeňte do podmínek soutěže uvést, že účastník soutěže Vám uděluje „souhlas se zasíláním obchodních sdělení“ dle Zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Chcete vědět více?

Potřebujete více informací? Potřebujete pomoct s konkrétní kampaní nebo celým e-mail marketingem? Obraťte se na nás a rádi s vámi probereme všechny možnosti. Máme mnohaleté zkušenosti s konkrétními oblastmi i celkovým pojetím. Kontaktujte nás!

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.