Jak na správnou anotaci e-mailu

V poučkách e-mailového marketingu se tradičně můžeme setkat s radami, jak důležitý je předmět odeslaného newsletteru a jak lze s jeho pomocí správně namotivovat potenciální zákazníky, aby si zprávu otevřeli a seznámili se s vaší nabídkou. Zároveň je ale podstatně méně pozornosti věnováno anotaci e-mailu, přestože bez nadsázky plní neméně důležitou úlohu než předmět zprávy.

Co je to anotace e-mailu

Anotací se rozumí první část textu (shrnutí) v těle zprávy, který například při procházení seznamu náhledů doručené pošty vidíme hned pod předmětem zprávy. Bez ní by byl prostor za předmětem zprávy buď prázdný, nebo vyplněn útržkovitou částí samotného obsahu. To však není vhodné, protože čtenář se v prvním kroku chce dozvědět, o čem celé sdělení je a jakou pro něj má přidanou hodnotu. Anotace rozhodně nemusí být delší než jedna či dvě věty (řádky) a měla by stručně shrnout celkový obsah sdělení a navodit požadovanou atmosféru. V každém případě je lepší napsat alespoň nějakou anotaci, jistě to bude působit lépe než nic.

Proč používat anotaci

Anotace se hodí zejména v případech, kdy celkový obsah sdělení je poměrně rozsáhlý, což například u newsletterů nebývá nikterak vzácné. Příjemce pravděpodobně nebude mít chuť si přečíst celý obsah zprávy, když ani pořádně neví, o čem je. Vy byste tak snadno mohli ztratit potenciálního zákazníka. Tomuto zbytečnému riziku je proto potřeba předejít dobře napsanou anotací. Bezprostředně za anotací obvykle následuje text odkazu „Otevřít v prohlížeči, pokud se vám text nezobrazuje správně“. Teprve poté by měl následovat samotný obsah zprávy.

Jak sepsat anotaci

Ještě dříve, než se vrhnete do sepsání krátké a výstižné anotace, je vhodné si celý obsah zprávy v klidu ještě jednou přečíst a uvědomit si, které části jsou ty klíčové a mohou sloužit čtenáři jako vodítko. To by mělo být následně obsahem anotace. Anotaci nepodceňujte, mluvte v ní jen o tom, co je pro čtenáře opravdu důležité. Musíte předpokládat, že příjemci nebudou mít dostatek prostoru, aby si důkladně pročetli celý váš newsletter, ale k anotaci se jistě dostanou.

Nastavení anotace

Jakmile máte správnou anotaci sepsanou, vložte ji ve třetím kroku administrace kampaně, přímo pod předmětem. 

Chcete vědět více?

Potřebujete více informací? Potřebujete pomoct s konkrétní kampaní nebo celým e-mail marketingem? Obraťte se na nás a rádi s vámi probereme všechny možnosti. Máme mnohaleté zkušenosti s konkrétními oblastmi i celkovým pojetím. Kontaktujte nás!

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.