Jak zabránit, aby vaše kampaně končily mezi reklamními sděleními?

Chodí vaše e-mailové newslettery odběratelům do složky „Promo akce“ či „Hromadné“ místo „Doručená pošta“? Někteří freemailoví klienti tam automaticky přesouvají e-maily, které nesou známky obchodního sdělení. Takové chování lze z pozice odesílatele těžko ovlivnit a na statistiky doručitelnosti to nemá výrazný vliv. Existuje ovšem několik kroků, díky kterým tomu můžete předcházet.

Proč některé newslettery nechodí do složky Doručená pošta?

Všechny freemailové služby, z nichž mezi nejznámější patří třeba Gmail, Seznam, Centrum a mnohé další, používají svůj vlastní algoritmus pro rozlišování a třídění příchozí pošty do příslušných složek e-mailové schránky. Tento algoritmus si každý poskytovatel vyvíjí sám podle svého uvážení a v průběhu času jej mění. Zpravidla ve všech případech bohužel platí, že odesílatelé pošty ani odběratelé jej nemohou obejít, a navíc nemají vůbec žádnou možnost do něj jakkoli zasahovat, neboť tento algoritmus je pevně daný/nakonfigurovaný provozovatelem jejich freemailové schránky a vztahuje se na každou jednotlivou schránku u dotyčného provozovatele.

Oproti obavám, že takové třídění zpráv mezi reklamní sdělení bude mít negativní dopad, je realita příznivější. Z výzkumu společnosti ReturnPath, provedené na 3 milionech uživatelů Gmail, vyplývá, že tzv. open rate zpráv se po zavedení karty „Promotion“ téměř nezměnil. Naopak mnoho uživatelů si méně stěžuje na spam a různé složky pravidelně kontroluje.

 

Poskytovatelé e-mailingu nemohou ovlivňovat chování e-mailových schránek odběratelů

Analogicky nemůže tento algoritmus ovlivnit ani žádná třetí strana, tedy ani poskytovatelé e-mailového marketingu (zkráceně e-mailingu), mezi něž se řadí i služba emailkampane.cz. Často se setkávají s dotazy, proč jejich e-mailová kampaň skončila ve schránkách jejich odběratelů například ve složce „Promo akce“ místo „Doručená pošta“, jak by bylo žádoucí. Důvod spočívá právě ve výše zmíněném algoritmu, který třetí strana nemůže nikterak ovlivnit. Své e-maily může ručně přesunout z jedné složky do jiné pouze vlastník schránky.

Co mohou odběratelé udělat, aby vaše e-maily byly doručovány do jejich hlavní složky?

Jediný způsob, jak zvýšit šanci vaší e-mailové kampaně na doručování do hlavní složky „Doručená pošta“ (v Gmailu se jedná o kartu Primární), je udržet si zainteresované publikum, které si opravdu rádo čte vaše e-maily. Pouze zainteresovaný účastník totiž bude pravděpodobně ochoten provést změny ve své schránce, které umožní doručování vašich kampaní do hlavní složky.

Doporučte odběratelům svých kampaní podniknout tyto kroky:

  1. Přidejte e-mailovou adresu odesílatele (From) do svých kontaktů – E-maily z uložených kontaktů vždy automaticky přejdou do hlavní složky schránky. Proto nezapomeňte požádat své odběratele, aby si přidali vaši adresu do kontaktů, a to optimálně již při první příležitosti je oslovit, např. na potvrzovacích stránkách, v uvítacích e-mailech či v obsahu kampaně.
  2. Přesuňte e-maily do hlavní složky – Vaši odběratelé mohou sami naučit svou schránku, kam by měla doručovat určité zprávy. Pokud například uživatel Seznamu přesune zprávu z karty „Hromadné“ na kartu „Doručené“, bude si schránka takové chování pamatovat.

Sami tyto informace můžete svým zákazníkům sdělit různými cestami. Pokud se nepříklad k odběru vašich newsletterů přihlásí nový odběratel – informujte ho na děkovací stránce či přímo na svých stránkách.

Aktivnějším krokem je například možnost vyfiltrovat ve své databázi kontakty s emailovou adresou určitého freemailového klienta (Seznam.cz). Tuto skupinu zvlášť informujete o možném problému a sdělíte jim, co mají udělat, aby i nadále dostávali vaše zprávy. Taková zpráva sice dorazí do složky „Hromadné“, ale lidé, kteří ji najdou mohou udělat akci – přesunout zprávu do složky „Doručené“ a zajistit si tak příjem zpráv.

Čeho by se měl odesílatel držel, aby jeho zprávy byly doručeny do hlavní složky?

Jak již bylo popsáno, algoritmus freemailových klientů rozhoduje o třídění e-mailů na základě vlastních principů a nelze ho změnit. V komerční komunikaci je téměř nemožné dodržet kroky, které by zabránily tomu, aby byly zprávy doručovány do jiné než hlavní složky a nepředstavuje to v zásadě problém. Pokud ovšem odesílatel chce snížit pravděpodobnost, že algoritmus schránky odběratele vyhodnotí jeho kampaň jako reklamní sdělení, lze se držet následujících doporučení:

  1. Nevkládejte obrázky – Protože běžní uživatelé v e-mailech neposílají mnoho obrázků a jejich zpráva se tak prakticky vždy objeví v hlavní složce.
  2. Nepoužívejte nadbytek HTML (tabulky, pozadí apod.) – Pokud zpráva obsahuje příliš mnoho HTML kódu, stává se podezřelou.
  3. Maximálně 1-2 odkazy – Více odkazů budí dojem, že jde o nabídku produktů s odkazy na více informací.
  4. Oslovení příjemce – V ČR ideálně v 5. pádu, jelikož v běžné komunikaci se lidé oslovují ve správném pádu. Některé starší systémy pro hromadné rozesílání zpráv to však neumějí, a proto kontrolní algoritmy kontrolují i tyto maličkosti.
  5. Mějte v pořádku DNS záznamy – Pro optimální míru doručitelnosti vašich kampaní doporučujeme řádně nastavit DNS záznamy u domény, jejímž jménem komunikujete. Zde můžete ověřit, které z DNS záznamů máte nastavené korektně. Jak DNS záznamy správně nastavit se dozvíte zde.
  6. E-mail musí být krátký – Dlouhý e-mail bývá znakem zprávy, kde je popsáno či vysvětleno velké množství produktů nebo služeb.
  7. Neuvádějte cenu – Údaj o ceně je typickým znakem propagačních/prodejních e-mailů. Pokud nemusíte, cenu neuvádějte vůbec.

Chcete vědět více?

Potřebujete více informací? Potřebujete pomoct s konkrétní kampaní nebo celým e-mail marketingem? Obraťte se na nás a rádi s vámi probereme všechny možnosti. Máme mnohaleté zkušenosti s konkrétními oblastmi i celkovým pojetím. Kontaktujte nás!

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.