Co je potřeba sledovat ve statistikách e-mail marketingu?

V dnešní době existuje spoustu způsobů, jak propagovat své produkty a komunikovat se zákazníkem. Že stačí odeslat kampaň a čekat, zda bude mít úspěch? Co když se ale očekávané výsledky nedostavují. Nástroje pro hromadnou korespondenci již běžně vyhodnocují statistiky odeslaných kampaní. Klíčové je ale umět s výsledky statistik efektivně pracovat, správnou interpretací statistik lze docílit mnohem vyšší efektivity celého e-mail marketingu a dosáhnout požadovaných cílů.

Jaké parametry sledovat?

Systém Emailkampane.cz dokáže z e-mailových kampaní vytěžit statistiky, které jsou z pohledu e-mail marketingu nejdůležitější a poskytnou detailní přehled o aktivitách příjemců. Výsledky statistik lze doplnit i o report z Google Analytics. Na co se tedy zaměřit?

 1. Open rate – míra otevření
  Tato hodnota vypovídá o % otevřených e-mailů z celkového počtu odeslaných e-mailů. Pokud tedy odešlete 1000 e-mailů a 350 příjemců si zprávu otevře, míra otevření je 35 %. Open rate je měřen tak, že se sleduje načtení neviditelného obrázku, který se vloží do kampaně pří jejím odesílání. Úskalím tohoto parametru je tedy fakt, že o tom, zda si příjemce kampaň otevřel, případně přečetl, se dozvíte, pouze pokud si načetl obrázky. U některých e-mailových klientů (Outlook, Seznam) se zobrazování obrázků může vypnout a příjemce jejich načtení musí potvrdit. Když je e-mail téměř čistě textový, příjemce si zprávu přečte, ale obrázky často nestáhne a tudíž se nezapočítá do statistik. Reálně je tedy míra otevření často daleko vyšší, ale některá část příjemců pouze nenačetla obrázky. I přesto je tato statistika důležitá, můžete tak mezi sebou například porovnávat, která kampaň byla úspěšnější, co se otevření týče.

  Jaké jsou běžné hodnoty?
  Obvykle se pohybuje open rate v rozmezí 10 – 40 %, důležité je posílat dlouhodobě kvalitní a relevantní obsah pro danou skupinu.
 2. Click rate – míra prokliku
  Daleko přesnější pro sledování úspěšnosti kampaní je click rate, který označuje % prokliků na odkazy v e-mailech z celkového počtu odeslaných e-mailů. Jednoduše se tedy dá říci – čím více prokliků, tím větší zájem o to, co svým zákazníkům nabízíte. Prokliky se dají sledovat jak v textových odkazech, tak i jako odkazy obrázků či log.

  Jaké jsou běžné hodnoty?
  Tato hodnota záleží opět na více faktorech, včetně toho, zda jsou odkazy dobře viditelné na všech zařízeních či kolika příjemcům zprávu posíláte. Za úspěšnou se dá považovat kampaň s mírou prokliků 1 – 5 %.
   
 3. Odhlášené kontakty
  Díky této statistice se dozvíte, kolik lidí se na základě newsletteru odhlásilo z odběru dalších zpráv. Počítá se jako poměr odhlášených kontaktů ku počtu odeslaných zpráv.

  Jaké jsou běžné hodnoty?
  Při míře odhlášení pod 1 % se není čeho obávat, jde o přirozenou obměnu databáze. Pokud je toto číslo vyšší, stojí za to se zamyslet, co by mohlo být důvodem. Nezasíláte příliš mnoho prodejních nabídek, nebo e-maily s jiným tématem, než ke kterému se lidé přihlásili? Znají zákazníci odesílatele zpráv? Nezměnili jste výrazně design? Důvodů může být spousta, je proto potřeba se na tuto statistiku zaměřit podrobněji, aby ve výsledku nepřevyšoval počet odhlášených kontaktů počet nových. Z marketingového hlediska je totiž složitější získat zákazníka nového, než si udržet stávajícího. V systému emailkampaně.cz lze jednoduše nastavit odhlašovací formulář pro sběr důvodů odhlášení, díky kterému budete mít jasný přehled, proč se zákazníci odhlásili a co můžete vylepšit.  Prověřujte tedy důvody odhlášení.
 4. Nedoručení
  Ačkoliv vytvoříte lákavou kampaň a máte vše správně nastaveno, může se stát, že se emaily na některé kontakty nedoručují. Důvod může být prostý – neexistující emailová adresa, plná schránka příjemce nebo nějaké technické omezení. V rámci nedoručených emailů je potřeba rozlišovat tzv. Soft a Hard bounce, neboli měkkou a tvrdou chybu.

   

  • Hard Bounce – např.: doména/schránka neexistuje – takový email je vhodné vyřadit z databáze. Emailkampane.cz ho pro vás automaticky deaktivují ze všech dalších rozesílek, abyste nedostali negativní rating. Navíc takové kontakty nejsou ani započítávány do paušálů, ale data k dané adrese jsou zároveň zachována.
  • Soft Bounce – např.: schránka je plná – v takovém případě jde většinou o dočasný stav, příjemce je svým emailovým klientem informován o kapacitě schránky a může místo uvolnit. Na takové a-maily tedy odesíláme i další kampaně.
  • Zásah antispamu / antiviru – Zde se nejčastěji jedná o hodnocení obsahu emailu, nebo chování skupiny příjemců v rámci freemailových klientů (Seznam, Gmail, Centrum,…). Každý z nich má jinou antispam politiku a měřítka, dle kterých vyhodnocuje zprávy jako spam.

Na co si dát pozor?

 • Posílejte relevantní obsah pro konkrétní skupiny kontaktů. Jak zabránit, aby vaše kampaně končily mezi reklamními sděleními, se dozvíte
 • Personalizujte – čím osobitější email, tím větší šance, že mu bude příjemce věnovat pozornost.
 • Používejte grafiku – v systému emailkampane.cz je na výběr mnoho druhů graficky propracovaných šablon zdarma.
 • Používejte A/B testování – chcete porovnat, jaká verze kampaně bude mít větší úspěšnost? Jednoduše otestujte na užším kruhu příjemců obě verze a sledujte, která má větší úspěch. Zbylým příjemcům pak odešle tu, která obstála lépe.
 • Responzivní design – ujistěte se, že se vaše zpráva zobrazí správně na všech zařízeních, obsah je dobře čitelný a na odkazy jsou viditelné. V EasyEditoru, který je dostupný v rámci služby emailkampane.cz si vytvoříte jednoduše email, který je automaticky optimalizovaný i pro mobilní zařízení, takže se nemusíte o nic navíc starat.
 • Načasujte rozesílku, abyste dosáhli vyšších konverzí.

Nastavení DNS záznamů pro lepší doručitelnost.

Metriky služby Emailkampane.cz

Jak míra otevření, tak míra prokliků se v systému emailkampane.cz dělí na celkové a unikátní hodnoty.

 • Unikátní hodnoty – zohledňují úkon příjemce pouze jednou – lze z nich tedy vyčíst přesný počet příjemců, kteří si email přečetli, nebo klikli na odkaz
 • Celkové hodnoty – sledují celkové trendy v chování příjemců, jsou podstatné pro zjištění, zda newsletter zaujal více než jednou – tj. zohledňují opakované chování příjemců

Proč Emailkampane.cz nezobrazují počet doručených, nýbrž počet nedoručených emailů?

Protože zobrazujeme pouze data, která máme potvrzená. Doručení emailu se dá ověřit pouze tak, že server příjemce odešle pozitivní zprávu o přijetí emailu zpět anebo uživatel potvrdí doručení nějakým svým úkonem (např. načtení obrázků, nebo kliknutí na odkaz). Dnes server pozitivní zprávu zpravidla nepošle a my tak musíme čekat na úkon příjemce.

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.