Omezení bezplatných e-mailových adres

Ať už informujete své zákazníky o nových produktech, posíláte newsletter nebo propagujete nový výrobek, je důležité, aby váš e-mail dorazil do jejich schránky a nebyl označen jako SPAM. Kromě obsahu e-mailu existuje ještě jeden klíčový faktor, který ovlivňuje úspěšnost vaší kampaně – adresa odesílatele. Mnoho lidí si myslí, že stačí používat bezplatné e-mailové adresy, jako je Gmail, Seznam.cz nebo Yahoo. Možná vás však překvapí, s jakými potížemi se můžete setkat.

Komplikace spojené s odesíláním e-mailů z bezplatných adres:

  • Omezená kontrola nad doménou: Při využívání e-mailů od poskytovatelů jako Gmail, Seznam.cz nebo Yahoo se nepracuje s vlastní unikátní doménou. V praxi to znamená, že nemáte plnou kontrolu nad tím, jak se e-maily odesílají a jakým způsobem dorazí k příjemci.
  • Komplikace při ověřování: Mnoho email marketingových nástrojů vyžaduje ověření odesílací adresy, což zajišťuje, že e-maily jsou odesílány legitimním způsobem. S bezplatnými e-mailovými adresami může být tento proces mnohem složitější.
  • Riziko, že e-mail nedojde: E-maily odeslané z bezplatných adres mohou častěji končit ve složce s nevyžádanou poštou nebo mohou být zablokovány. Mnoho e-mailových systémů má silné filtry proti nevyžádaným zprávám a podvodným e-mailům. Dokonce i když je obsah zprávy naprosto v pořádku, může být označen jako SPAM nebo dokonce zablokován.

Co s tím? Registrujte si vlastní doménu.

Jak doménu zaregistrovat se dozvíte například v tomto návodu.

Výhody rozesílání mailingu z vlastní domény jsou:

  • Důvěryhodnost: E-maily z vlastní domény vzbuzují větší důvěru u příjemců, zatímco e-maily z freemailových služeb mohou působit méně profesionálně a mohou být považovány za podezřelé.
  • Vyšší doručitelnost: Freemailové služby, jako je Gmail, Yahoo a další, mohou mít striktnější antispamové filtry. E-maily z vlastní domény mají tendenci mít lepší doručitelnost, pokud jsou správně nastaveny SPF, DKIM a DMARC záznamy.
  • Značkování a personalizace: Používáním vlastní domény můžete lépe zastupovat a propagovat svou značku. Máte také možnost personalizovat svůj e-mailový podpis, adresu a jiné aspekty komunikace, což s freemailovými službami není vždy možné.
  • Kontrola nad daty: Vlastní doména a hostingové služby vám umožňují mít plnou kontrolu nad svými daty, což je klíčové z hlediska soukromí a bezpečnosti.
  • Flexibilita a rozšiřitelnost: Vlastní doména umožňuje lepší integraci s podnikovými aplikacemi, automatizací marketingu a CRM systémy. Umožňuje také snadné rozšiřování a přizpůsobení e-mailových služeb podle vašich potřeb.

Zkrátka, používání vlastní domény pro hromadný mailing je nezbytné pro profesionální komunikaci, zabezpečení, důvěryhodnost a efektivní marketing.

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.