Co je heatmapa?

Výsledkem clicktrackingu neboli sledování, kam uživatel kliká v rámci newsletteru, není nic jiného než tzv. „tepelná mapa“ (heatmapa), která vizualizuje, jakým místům věnují příjemci zprávy největší pozornost. Právě tuto funkci nyní uživatelé najdou v administraci naší služby pod záložkou Statistiky.

Heatmapa vám formou číselných bublin znázorněných přímo na popředí odeslaného newsletteru názorně ukáže, kolik uživatelů v něm kliklo na které místo. Tyto počty kliků na vybraná místa obsahu zprávy mohou být jasným vodítkem pro plánované změny a dosahování vyšší efektivity v dalších kampaních. Pokud si danou bublinu rozkliknete, uvidíte navíc kompletní seznam příjemců, kteří tak učinili.

 

heatmapa

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.