Jak na hromadný import kontaktů?

V případě, že potřebujete do svého adresáře přidat více kontaktů najednou, nabízejí Emailkampane.cz dvě jednoduché možnosti. Stačí vám k tomu tabulka s kontakty v excelu nebo v jiném tabulkovém editoru. Ta musí obsahovat jednotlivé atributy kontaktů v oddělených buňkách, přičemž jediným povinným atributem je e-mail. Příklad tabulky je zobrazen na následujícím obrázku.

Pro hromadný import kontaktů:

 1. Klikněte na tlačítko Přidat kontakty v adresáři všech kontaktů nebo v konkrétní skupině kontaktů.
 2. Systém Vám nabídne dvě možnosti: Vložit přímo a Ze souboru.
   • Vložit kontakty přímo: Kontakty vložte jednoduchým zkopírováním dat z tabulky pomocí zkratek Ctrl+C a Ctrl+V, a klikněte na tlačítko Pokračovat.
   • Vložit kontakty ze souboru: Na kartě Ze souboru klikněte na tlačítko Procházet a vyberte soubor. Soubor musí být ve formátu CSV s kódováním UTF-8. Klikněte na tlačítko Pokračovat.
 3. Systém sám rozpozná jednotlivé atributy a jejich hodnoty. V případě, že zadáte atribut, který ještě není v seznamu atributů, nabídne vám systém možnost ho založit (v příkladu na obrázku je to atribut „Adresa“). Atributů můžete zadat jakékoliv množství.
 4. Klikněte na tlačítko Pokračovat. Vyberte, co se má stát s importovanými kontakty v případě, že se již v adresáři nachází, a klikněte na tlačítko Dokončit. Po dokončení systém automaticky doplní Atribut „Pohlaví“ a přidá mu hodnoty na základě zadaných jmen kontaktů.
  Poznámka: Tabulka nemusí mít vyplněné záhlaví. Atribut e-mail systém rozpozná automaticky, ostatní názvy atributů je v tomto případě po zkopírování nebo nahrání dat nutné navolit ze seznamu. Neznámé atributy je nejdříve nutné přidat do seznamu atributů v sekci Kontakty
  , na kartě Nastavení atributů.

 

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.