Jak importovat šablonu v ZIP formátu

Díky našemu inteligentnímu nástroji nyní můžete jednoduše importovat kompletní HTML šablonu i s obrázky přímo ze ZIP archivu a rovnou tak připravit e-mailovou kampaň i s textem, nebo její obsah dále upravit v editoru.

Krok 1 – Příprava ZIP archivu

Aby celý import proběhl úspěšně, je nutné věnovat pár minut přípravě vlastního ZIP archivu. Je to poměrně jednoduché:

 1. Vytvořte adresář s názvem např.: template
 2. Vložte do něj právě jeden .html soubor definující vzhled šablony
 3. Vytvořte právě jeden podadresář images (tento název je povinný)
 4. V .html souboru upravte cesty k obrázkům do tvaru src=“images/nazev_obrazku…“ (Systém při importu tyto obrázky nahradí a proto je můžete importovat najednou)
 5. Obsah adresáře zabalte do formátu .ZIP – nyní máte k dispozici archiv template.zip připravený pro import do našeho systému

Krok 2 – Import ZIP archivu

 1. Přihlaste se do systému Emailkampane.cz
 2. Klikněte na menu „Kampaně“
 3. Klikněte na záložku „Nová kampaň“
 4. Vyplňte povinná pole (Název kampaně)
 5. Vyberte volbu „Nahrát HTML/ZIP soubor“ (viz obrázek)
 6. Zobrazí se formulář pro nahrání souboru
 7. Nahrajte soubor pomocí formuláře
 8. Gratulujeme! ZIP archiv jste úspěšně importovali, dále postupujte podle průvodce jako při běžné kampani.

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.