Rozdíl v počtu kontaktů u CRM

Při odesílání kampaně může docházet k rozdílu mezi počtem kontaktů v kontakt listu, na který byla kampaň odeslána a počtem skutečně odeslaných e-mailů. Kde tento rozdíl vzniká?

Při importu kontaktů z Vašeho CRM do systému Emailkampane.cz dochází k validaci syntaxe e-mailových adres a následně k zamítnutí všech neplatných. Dochází tak k první redukci v počtu skutečně odeslaných e-mailů.

Před odesláním kampaně potom dochází ke kontrole kontakt listu porovnáním s již známými nedoručitelnými adresami (například z důvodu označení za spam nebo dlouhodobé chybě). Tyto kontakty jsou potom z rozesílky vyloučeny. Teoreticky může dojít i k nalezení nových nedoručitelných kontaktů (tyto uvidíte v kontakt listu v závorkách). Tak se počet skutečně odeslaných e-mailů ještě sníží a toto číslo vidíte jako počet odeslaných e-mailů po přihlášení do aplikace Emailkampane.cz

Poznámka: K výše uvedenému dochází z důvodu prevence před zařazením vaší domény do blacklistů, a označením ,,spammer“.

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.