K čemu je dobrá inteligentní rozesílka?

Nelze obecně říci, že nejlepší je poslat e-mailovou kampaň v úterý v 10:00 nebo naopak v neděli v 19:00. Každý člověk se chová jinak, tráví čas u počítače v různou dobu, jeho harmonogram je odlišný a taktéž jinak čte e-maily.

Pro každého příjemce vytváříme jeho značně složitý model chování a ochoty si e-mail otevřít, případně v něm kliknout na libovolný odkaz. Na základě velkého množství sbíraných dat jsme schopni automaticky doporučit, kdy komu zaslat e-mail, aby jeho efektivita byla co nejvyšší.

Aby funkce Inteligentního rozesílání byla pro uživatele nástroje Emailkampane.cz jednoduše použitelná a efektivní, působí její integrace do systému na první pohled velice jednoduše. Před tímto složitým systémem stojí z pohledu uživatele možnost volby mimo standardní rozesílky i rozesílku inteligentní pomocí tlačítka „Použít inteligentní rozesílku“ a to ve 4. kroku tvorby e-mailové kampaně

Po kliknutí na výše uvedené tlačítko nadefinujete:

  1. Kdy a v kolik hodin má rozesílka nejdříve začít
  2. Kdy a v kolik hodin má rozesílka nejpozději skončit

Systém následně sám rozhodne, ve který den a v jaký čas komu jednotlivý e-mail kampaně pošle.

Příklad nastavení Inteligentní rozesílky:
Zahájit rozesílku nejdříve od: Út 18.8.2015 7:30
Dokončit rozesílku nejpozději do: Pá 21.8.2015 12:00

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.