Jak si vygenerovat text do těla emailu?

Generovat text

Ve 2. kroku tvorby kampaně klikněte v šabloně na libovolný textový blok. Nalevo nad textovým blokem se objeví tlačítko s nápisem ,,Generovat text“.

generování textu 1

 

 

l

Popište požadovaný text

Po otevření okna si můžete zvolit, zda chcete vygenerovat nadpis či celý odstavec. Poté můžete začít popisovat text, který chcete, aby vám byl vygenerován. Dále už stačí kliknout na tlačítko ,,Generovat“ a sledovat, co se stane. Pokud vám výsledky nebudou vyhovovat, lze generování spustit znovu. V tomto kroku se zachovává historie vygenerovaných textů, tudíž máte možnost se k výsledkům libovolně vracet.

generování textu 2

 

Vyberte nejlépe hodící se text

Z vygenerovaných výsledků si poté vyberete vámi nejvíce vyhovující text a bez jakékoliv námahy jej přidáte jedním kliknutím do své šablony.

generování textu 3

 

 

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.