Jak nastavit personalizaci?

Potřebujete ve Vašich kampaních používat personalizaci, oslovení příjemce?
Emailkampane.cz to není žádná věda, zvládne to každý. Nastavení zvládnete za pár kliknutí.

Než začnete v kampani oslovení nastavovat, je vhodné si zkontrolovat, zdali máte u Vašich kontaktů (alespoň u části z nich) uložené křestní jméno či příjmení. Více např. o importech kontaktů vč. parametrů naleznete zde.

Pokud máme u kontaktů uložena i jména a příjmení, můžeme se vrhnout na nastavení oslovení. Níže uvádíme krátký postup:

Otevření libovolné nebo nové kampaně

Otevřete si libovolný koncept kampaně, kde chcete oslovení příjemců e-mailu nastavit. A přejděte do kroku 2 dané kampaně.

Pozn. Samozřejmě můžete začít i vytvořením kampaně nové.

b

Vyplnění políček oslovení

Pro správné oslovení je třeba si definovat zvlášť oslovení muže, ženy a ostatních kontaktů, u kterých pohlaví neznáme. Můžete si jej nadefinovat např. takto.

Pozn: Za zástupný znak %prijmeni5pad% se vloží příjmení v 5. pádě. Obdobně to lze udělat i s křestním jménem, kde by se vkládal zástupný znak %jmeno5pad%.

l

Vložení oslovení do kampaně

Jestliže jste si oslovení již správně nastavili, nyní jej musíte vložit na příslušné místo Vaší kampaně. To lze provést buď ručně – napsáním zástupného znaku %osloveni% na místo, kam se má oslovení vložit. Případně pomocí tlačítka zástupný znak v menu a volby „Vložit OSLOVENÍ“. Zástupný znak pro oslovení (stejně jako i jiné zástupné znaky) se vloží do editoru na místo kurzoru myši.

I

Otestujte a pošlete kampaň

Nyní je vše v pořádku nastaveno. Stačí krok 2 uložit a kampaň dokončit. Při rozeslání kampaně systém každému uloženému kontaktu, u kterého zná pohlaví a příjmení, zašle personalizovaný e-mail s oslovením.

Zároveň můžete zkontrolovat, zda se oslovení propisuje správně přes náhled kampaně ve čtvrtém kroku.

Pozn: Pokud si budete zasílat ve 4. kroku kampaně testovací e-mail, zástupný znak %osloveni% ještě nebude nahrazen.

 

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.