Jak efektivně segmentovat a exportovat kontakty?

Úspěšná správa kontaktů zahrnuje segmentaci a export dat. Pomocí našeho nástroje „Segmentace & Export“ můžete jednoduše segmentovat kontakty podle různých atributů, přesunout kontakty do jiné skupiny nebo vytvářet zcela nové skupiny a nakonec exportovat vysegmentovaná data do svého počítače.

Celý proces začíná přihlášením do naší aplikace a kliknutím na sekci Kontakty.

1. Výběr skupiny kontaktů: Je na Vás, zdali si zvolíte segmentaci všech kontaktů nebo jen určitou skupinu. Stačí jen rozkliknout počet kontaktů a poté kliknutím na „Segmentace & Export“ zahájíte proces.

segmentace kontaktů

2. Parametry segmentace: Je zcela na Vás, jak si dané kontakty přejete segmentovat. Na výběr máte ze tří atributů:

  • systémové atributy (e-mail, jméno, pohlaví atd.),
  • uživatelské atributy (telefon, titul, firma atd.),
  • chování uživatele (URL a název navštívené webové stránky)

Segmentace kontaktů

3. Přiřazení do skupin: Po segmentaci můžete data filtrovat a přesunout do jiné skupiny nebo vytvořit zcela novou skupinu.

přiřazení do skupiny

4. Export dat: V poslední řadě máte možnost si rozčleněná data exportovat do svého počítače.

export kontaktů

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.