Sprinx: Jak automaticky aktualizovat statistiky?

Pro sledování aktuálních statistik kampaně v Salesforce je ideální nastavit jejich automatické stahování. To zajistí, že se do Salesforce propíší informace o tom, kdo e-mail otevřel, kdo na co kliknul apod.

Pro nastavení automatického stahování statistik kampaní vyberte na kartě EC Settings záložku Settings a sekci Schedule Automatic Updates, a následně:

  1. Vyberte hodnotu Frequency podle toho, jak často si statistiky přejete aktualizovat (Every 12 Hours, Daily, Every 2 Days, Every 2 Weeks).
  2. Vyberte hodnotu Relay Update Duration podle toho, jak dlouho si statistiky přejete sledovat (1 Week, 2 Weeks, 3 Weeks, 4 Weeks, 5 Weeks, 6 Weeks, 7 Weeks).
  3. Zaškrtněte políčko Enable service.
  4. Uložte nastavení kliknutím na tlačítko Save.

V případě, že výše uvedené není nastaveno, je pro aktualizaci statistik nutné pokaždé kliknout na tlačítko Update Statistics na příslušné EC Relay.

Tip pro vás: Jak často a jak dlouho se vyplatí statistiky sledovat?

Statistiky kampaně obecně nemá smysl sledovat dříve než 24 hodin po její rozeslání. 48 hodin po rozeslání je naopak dostupných 99 % všech čísel, pak už se přírůstky ve statistikách limitně blíží nule.

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.