Co znamená rating kontaktu?

Tzv. engagement score jednotlivých příjemců je vyjádřeno na škále 1-5 hvězdiček, které symbolizují aktivitu daného příjemce (1 = nejnižší, 5 = nejvyšší). S novinkou se můžete seznámit třeba ihned, stačí si v administraci otevřít složku Kontakty, kde jsou už nyní k vidění hvězdičky u jednotlivých e-mailových adres.

Na začátku služba automaticky ohodnotí všechny příjemce na základě jejich historického chování. Při výpočtu hodnocení se zohledňuje míra zobrazení zpráv a kliknutí na vložené odkazy (jak unikátní, tak vícenásobné), označení zprávy jako SPAM a odhlášení z odběru.

Za pozitivní interakce (např. zobrazení, kliknutí) jsou v hodnocení udělovány plusové body a za negativní (např. odhlášení, označení jako spam) naopak mínusové. Hodnocení pochopitelně nemůže klient měnit, je počítáno automaticky a zcela objektivně. Takto vypočtené počáteční online skóre se postupem času mění, pokud zároveň dochází ke změnám v chování uživatelů. To je pochopitelně nezbytné k tomu, aby hodnocení vždy reflektovalo aktuální stav a ne pouze historicky naměřené údaje, které už dávno nemusejí být platné.

Co počet hvězdiček v praxi znamená?

kontakt si pravidelně zobrazuje e-maily, kliká na odkazy

často zobrazuje e-maily, kliká na odkazy, ale není to pravidlem

nový kontakt, aktivní, ale e-mail si zobrazí nebo klikne jen někdy

kontakt, který dříve reagoval, ale již uplynula delší doba

dlouhodobě nezobrazuje e-maily a nekliká, či je odhlášený z odběru

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.