Rozdíl mezi hard bounce a soft bounce

Když odesíláte e-maily, ať už jednotlivě nebo hromadně, můžete se setkat s problémem nedoručitelnosti zpráv. Ne všechny odeslané e-maily skutečně dosáhnou svého cíle a někdy se vrátí zpět s označením “nedoručitelné”. V oblasti email marketingu a obecně v digitální komunikaci rozlišujeme nedoručitelné e-maily na dva typy: Hard Bounce a Soft Bounce.

Hard Bounce

Hard bounce je označení pro email, který byl odmítnut přijímacím serverem z důvodu trvalého problému.

Nejčastější příčiny Hard Bounce:
  • Neexistující emailová adresa: Emailová adresa příjemce je nesprávná nebo byla smazána.
  • Nesprávný název domény: Doména, na kterou je e-mail odeslán, neexistuje nebo byla chybně napsána.
  • Blokování serverem: Některé servery mohou e-maily odmítat z důvodu podezření na spam nebo interní politiky, kterou mají nastavenou.

Soft Bounce

Soft bounce znamená, že e-mailový server příjemce e-mail dočasně odmítl. To však neznamená, že e-mail nebude nikdy doručen. Odesílací server obvykle provede několik pokusů o opětovné odeslání.

Nejčastější příčiny Soft Bounce:
  • Plná schránka: Pokud má příjemce plnou e-mailovou schránku a není schopen přijmout další zprávy.
  • Dočasné problémy se serverem: Pokud je server příjemce dočasně nedostupný (např. kvůli údržbě).
  • Příliš velký e-mail: Některé servery mají limit na velikost přijímaných e-mailů. 
  • Filtry proti spamu: Někdy mohou být e-maily označený jako soft bounce kvůli obsahu, který může být považován za spam.

Jak to funguje v Emailkampane.cz?

Od 1.11. 2023 v naší aplikaci řešíme nedoručitelné e-maily následovně: když je e-mail odeslán a vrátí se jako soft bounce, aplikace se pokusí na daný e-mail doručit ještě pětkrát. Pokud se ani po těchto pokusech nepodaří e-mail doručit,  je e- mailová adresa automaticky trvale vyřazena. To znamená, že se na tuto adresu již dále nebude posílat žádný e-mail. Výhodou tohoto přístupu je fakt, že tyto e-mailové adresy nejsou počítány do paušálního počtu kontaktů, což může pomoci ušetřit náklady a zvýšit efektivitu vašich e-mailových kampaní. Pokud e-mail nebyl doručen z důvodu hard bounce, je z rozesílek vyřazen rovnou. Aktuální stav kontaktů naleznete na kartě detailu kontaktu.

Správné rozpoznání a řešení nedoručitelných e-mailů je klíčové pro úspěch e-mailových kampaní. Je důležité monitorovat a analyzovat tyto informace, abyste mohli optimalizovat své komunikační strategie, dosahovat vyšší míry doručení a lepších výsledků.

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.