Co když potřebuji doposlat kampaň jednomu příjemci navíc?

Může se stát, že v rámci přípravy e-mailové kampaně zapomenete do příjemců zařadit například jednu osobu.

V tomto případě doporučujeme vytvořit duplicitu kampaně a odeslat jí na tento jeden konkrétní kontakt.

Jiným řešením je poslat tomuto příjemci odkaz na online verzi kampaně, nebude tak ale možné ve statistikách vidět, zda-si příjemce e-mailovou kampaň otevřel, ani na co v ní kliknul.

Zaregistrujte se zdarma

Pošlete až 5 000 e-mailů po dobu 30 dní zdarma.

Sign Up Free

Send up to 5 000 emails free for 30 days.